Substantiver og artikler

Substantiver betegner personer, dyr, ting, steder, aktiviteter, begreber, fx kvinde, hund, bord, handel, venlighed.

Artikler viser, hvilket køn et substantiv har; på dansk har substantiverne to køn, fælleskøn og intetkøn. Desuden viser artiklerne, om et substantiv er bestemt eller ubestemt, fx 'en kvinde' (fælleskøn og ubestemt), 'kvinden' (fælleskøn og bestemt), 'et bord' (intetkøn og ubestemt), bordet (intetkøn og bestemt). Det svarer til italiensk: una donna (en kvinde), la donna (kvinden), un tavolo (et bord), il tavolo (bordet).
  • 0
  • 0/29
  • 0/18
  • 0/7