Verber

Verberne er en af de mest centrale ordklasser (fx essere, stare, venire). Verberne udtrykker nemlig handlinger og har mange betydningsnuancer, når man bøjer dem.

Verberne afgør også, hvilke led, der kan være i en sætning og ligesom på dansk har man på italiensk både regelmæssige og uregelmæssige verber.
  • 0
  • 0/18
  • 0/18
  • 0/5