Pronominer

Pronominer har den funktion, at de kan erstatte andre ordklasser, fx substantiver (herunder proprier) og adjektiver og dermed skabe smidighed og variation i sproget. Det gælder på både dansk og italiensk, men der er en del forskelle i måden, det sker på de to sprog.
  • 0
  • 0/5
  • 0/3
  • 0/1