Præpositioner

Præpositioner har den funktion at skabe og udtrykke en bestemt relation, et bestemt forhold mellem fx et substantiv og et proprium, eller mellem et substantiv og et andet substantiv. Derfor kalder vi dem også forholdsord på dansk.
  • 0
  • 0/3
  • 0/2
  • 0/2