X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

Tekstens sammenhæng

I kapitlet 'Afsnit' blev du introduceret for idéen om afsnit, som tekstens byggesten. I dette kapitel vil du lære, hvordan disse byggesten kan sættes sammen til helstøbte tekster.

Du vil blive præsenteret for forskellige strukturer og teknikker, som man kan bruge, når man skal skrive en god, sammenhængende tekst. Det er derfor nyttigt at starte med at introducere begreberne kohærens og kohæsion, da disse bruges til at beskrive de mekanismer, der får en tekst til at hænge sammen.
  • 0
  • 0/8
  • 0/4
  • 0/3