X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

Genre

Ordet genre betyder "teksttype" inden for litteraturens verden. Overordnet set vil man typisk skelne mellem de litterære genrer, bl.a. roman, novelle, poesi, og de ikke-litterære genrer, fx nyhedsartikel, resumé, essay.

I dette kapitel vil du kun komme til at arbejde med de ikke-litterære genrer, da det typisk er inden for disse, at du selv vil blive bedt om at skrive i gymnasiet.
  • 0
  • 0/8
  • 0/5
  • 0/3