Kasusbrug

Kasus er et begreb, som mange danskere har svært ved at forholde sig til, selvom vores eget sprog også bruger kasus i stort omfang.

Således har personlige pronominer former i nominativ og dativ/akkusativ. Og alle danske substantiver bøjes i nominativ og genitiv. Når man gør sig det bevidst, får man en fornemmelse af, hvor vigtigt det er at bruge kasus rigtigt.
  • 0
  • 0/23
  • 0/11
  • 0/5