Numeralier

Numeralier er en ordklasse, der kun defineres ud fra ordenes betydning. Vi bruger de indefinitte pronominer til at angive unøjagtige mængder og numeralierne til at angive en præcis mængde (eller for ordenstallenes vedkommende en bestemt plads i en rækkefølge), men de kan bruges både adjektivisk, substantivisk og adverbielt.
  • 0
  • 0/2
  • 0/2
  • 0/2