Konjunktioner

Konjunktioner er ord, der forbinder enkelte ord, sætningsled eller sætninger med hinanden. De har ikke nogen anden ledfunktion i sætningen. Der findes to grupper af konjunktioner, de parataktiske (sideordnende) og de hypotaktiske (underordnende).
  • 0
  • 0/1
  • 0/2
  • 0/1