Kongruens (verbalkongruens)

Kongruens betyder overensstemmelse. Dette kapitel handler om verbalkongruens, d.v.s. kongruensen i neksus. På dansk har verballeddet den samme form, uanset hvad der står som subjekt. På tysk er verballeddets form derimod afhængig af subjektet, fordi den tætte grammatiske forbindelse mellem subjekt og verballed kræver, at der er kongruens mellem dem.
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/9
  • 0/3
  • 0/2