Ordstilling

Ordstilling handler ikke om ordenes rækkefølge i en sætning, men om rækkefølgen af de forskellige sætningsled.

Tysk ordstilling ligner i mange henseender den danske – men der er nogle områder, hvor den tyske ordstilling er markant anderledes. Især gælder det for placeringen af verberne. Det er meget vigtigt for, at man kan lave gode og rigtige sætninger på tysk, at man behersker de grundlæggende principper for ordstilling.
  • 0
  • 0/8
  • 0/6
  • 0/2