Sætningsanalyse

En sætning er en sammenstilling af ord, der danner et meningsfuldt hele, fordi de er ordnet efter sprogets syntaktiske regler.

For at kunne oversætte fra et sprog til et andet er man nødt til at lave en syntaktisk analyse af sætningerne. En syntaktisk analyse handler ikke om ordene i sætningen, men skal afdække hvordan sætningens led forholder sig til hinanden.
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/4