Substantiver

Substantiver er ord, der refererer til fænomener – både konkrete og abstrakte. De inddeles i appellativer og proprier. Appellativer betegner bl.a. levende væsner, ting, steder og begreber. Proprier er individuelle navne. Hertil hører bl.a. navne på personer og dyr samt geografiske navne.
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/10
  • 0/9
  • 0/2