Præpositioner

Præpositioner er ubøjelige ord, der ikke kan stå alene, men altid optræder i præpositionsforbindelser, der i sætningsanalysen har funktion som adverbialled. En præposition står altid sammen med sin styrelse på tysk, mens vi på dansk ofte skiller dem ad.
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/24
  • 0/11
  • 0/6