Verber

Verberne er sprogets allervigtigste ordklasse, fordi de udgør kernen i sætningsopbygningen. Verberne betegner handlinger, tilstande og forandringer og bruges – enten alene eller i sammensætninger – som verballed. Verballeddet i en sætning bestemmer, hvilke andre led sætningen kan indeholde. Verberne bøjes som den eneste ordklasse i tid (tempus) - og i måde (modus) og handlingsformer (diatese). Bøjes desuden i person og tal.
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/32
  • 0/24
  • 0/12