Konjunktioner

Konjunktioner binder ord eller sætninger sammen. Der findes to typer konjunktioner: sideordnende konjunktioner, som ligestiller ord eller sætninger, samt underordnende konjunktioner som forbinder en ledsætning med en hovedsætning.
  • 0
  • 0/3
  • 0/4