Andre pronominer

Pronominer er ord, som kan sættes i stedet for substantiver. Pronominerne fungerer som en slags vikar for substantiverne i sætningerne. Der findes forskellige pronominer:  Personlige, Refleksive, Possessive, Demonstrative, Interrogative, Relative samt Indefinitte.
  • 0
  • 0/12
  • 0/11
  • 0/10