Perfektum

Perfektum på spansk er en sammensat verbaltid – ligesom på dansk. Den består af hjælpeverbet 'haber' (at have) i præsens + participium (kort tillægsform) af hovedverbet, fx 'hablar', 'comer' eller 'vivir'.
  • 0
  • 0/8
  • 0/9
  • 0/5