Fremtid på spansk

På spansk kan man udtrykke, at noget sker i fremtiden på tre måder: man kan bøje verbet i præsens (nær fremtid) sammen med et tidsudtryk, som peger på fremtiden, man kan bruge verbalperifrasen ir + a + infinitiv, og man kan bøje verbet i futurum.
  • 0
  • 0/5
  • 0/8
  • 0/5