Verbalperifraser

En verbalperifrase består af et personbøjet verbum og et ikke-personbøjet hovedverbum (infinitiv eller gerundium). Verbalperifraser kan udtrykke nuancer i sproget, som de almindelige bøjninger ikke udtrykker, eller som man på dansk er nødt til at bruge forskellige småord som fx adverbier til at udtrykke.
  • 0
  • 0/15
  • 0/14
  • 0/9