Substantiver og artikler

Substantiver er ord, der betegner levende væsner, ting og begreber (fx man, car, speed). Navneord bøjes i singularis og pluralis, bestemt og ubestemt form (samt genitiv).

Der findes to grupper af substantiver: appellativer (fællesord) (fx cat, chair, love) og proprier (fx John, Denmark, University of London).
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/14
  • 0/4
  • 0/5