Ordstilling

Ordstilling handler om måden, en sætning er bygget op på, og man skelner typisk ud fra subjektets og verballeddets indbyrdes placering i en sætning.

På dansk har vi både ligefrem og omvendt ordstilling. På engelsk benytter man næsten altid ligefrem ordstilling.
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/1
  • 0/2
  • 0/2