Kongruens

Verbalkongruens hænger sammen med -s endelsen i 3. person singularis præsens. Lidt mere generelt siger man, at verbalkongruens betyder overensstemmelse mellem subjekt og verballed mht. deres bøjning i person og tal.
Se introduktionsvideo
  • 0
  • 0/5
  • 0/9
  • 0/7