X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

Vi har allieret os med den erfarne underviser og forfatter Claus Drengsted-Nielsen, som bl.a. har udgivet lærebøger i dansk grammatik og har mange års erfaring i at undervise i latin, både i gymnasiet og på Københavns Universitet.

Almen sprogforståelse på Minlæring giver eleverne sproglige analysefærdigheder og en sproglig bevidsthed. Materialet har til formål at skabe samspil mellem gymnasiets sprogfag, og det tager derfor udgangspunkt i problemstillinger og eksempler fra de sprog, eleverne møder i gymnasiet.

Materialet giver først og fremmest en grundig indføring i sætningsanalyse og en præsentation af ordklasserne. Hertil kommer et skræddersyet latinkursus, der består af 17 gloserede tekststykker med trinvis progression, hvor eleverne via oversættelse og øvelser arbejder med den relevante grammatik. Latindelen indeholder også en samlet latinsk grammatik i et omfang, der svarer til kurset, foruden en latin-dansk og dansk-latin ordbog. Læremidlet præsenterer endvidere emnerne europæisk sproghistorie, svensk og norsk samt elementær sociolingvistik, sproglige læringsstrategier, tekstgenrer, kommunikation mv.

Almen sprogforståelse på Minlæring er således et samlet læremiddel, der dækker fagets faglige indhold med tilhørende varierede træningsøvelser. Læremidlet indeholder desuden flere selvrettende tests: en startscreening, en midtvejstest og en afsluttende prøve. Startscreeningen og midtvejstesten giver underviseren et overblik over elevernes faglige niveau med henblik på at afdække indsatsområder i undervisningen. Den afsluttende prøve kan bruges som fagets afsluttende interne prøve.

Claus Drengsted-Nielsen