X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

Med Do it, write! får du et læremiddel, forankret i et funktionelt sprogsyn, som lader eleverne arbejde med skriftlig formidling i seks kapitler med tilhørende, digitale skriveøvelser. Kapitlerne har titlerne Genre, Afsnit, Tekstens sammenhæng, Tekstens opbygning, Sprog og stilistik samt Kildehenvisninger. Dermed kan eleven tilegne sig viden om alle niveauer af skriftlighed: strategier til skriveprocessen, relevante genrer, afsnits form og funktion, tekstsammenhæng ift. kohærens og kohæsion, tekstens opbygning, herunder at skrive en introduktion og en konklusion, teksters stilleje samt konkret citatteknik, vurdering af kildetyper mv.

Læremidlet er lineært opbygget med en indbygget progression i tekst og øvelser, så materialet kan integreres direkte i undervisningen af skriftlig engelsk, ligesom det er muligt at lade eleverne arbejde individuelt med materialet. Endelig kan materialet anvendes som et komplet opslagsværk til skriftlig engelsk, herunder som et værktøj til eksaminer, når eleven fx bliver i tvivl om, hvordan litteraturlister skal opbygges.

Læremidlet er integreret med relevant grammatik (fx typer af ledsætninger, brug af passiv og aktiv, sætningskoblere, tegnsætning), så Minlærings store udbud af grammatiktræning integreres, hvormed der kan arbejdes parallelt med sproglige strukturer.

De digitale skriveøvelser gør træningen i skriftlig engelsk motiverende og lærerig for eleven, da systemet stilladserer elevens skrivetræning. Øvelserne giver eleven øjeblikkelig feedback og udtømmende hjælp og fif undervejs i arbejdet. Eleven får således formativ støtte i arbejdet med læremidlets skriveøvelser, der lader eleven træne egne sproglige produktioner med særligt fokus på de skrivegenrer, eleven møder til den skriftlige eksamen. Læremidlet er desuden oplagt at bruge sammen med det digitale retteprogram Fejlretter, så din feedback til eleven i større skriftlige afleveringer kan integreres med læremidlets relevante afsnit og træningsøvelser. På den måde kan eleven gå direkte fra din feedback til relevant træning på Minlæring!

Sarah Barding