X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

FRANSKGRAM Udskoling er et nyt og anderledes sprog- og grammatikmateriale med særligt fokus på at arbejde med grammatik i en kontekst.

Materialet er tænkt ud fra, at alt sprogarbejde skal indgå i funktionelle og naturlige sammenhænge. Det skal aldrig være løsrevet grammatik for grammatikkens skyld og uden kontekst.

Materialet kan både anvendes i fælles klassesammenhænge og til at opnå individuelle fremskridt.

Grammatikarbejdet tager afsæt i en række forskellige tekster (fiktionstekster og fagtekster). Disse tekster sættes i spil i forhold til arbejdet med grammatikkens forskellige områder, og de kan desuden bruges som:
- Læsetekster, der kan indgå i den daglige undervisning i udskolingen (7.-9. klasse, 10. klasse)
- Læsetekster, der kan indgå i opgivelser og fordybelsesområder til prøverne i fransk i 9. og 10. klasse

Teksterne kan anvendes til:
- Analyse, fortolkning og perspektivering
- Sprogarbejde – herunder grammatikken og den sproglige sikkerhed og variation.

I nogle forklaringer er grammatikken eksemplificeret med en enkelt sætning, og i de fleste tilfælde er sætningerne taget ud fra materialets læsetekster, som vi altid anbefaler bliver læst i deres helhed.

FRANSKGRAM Udskoling indeholder et væld af forskelligartede opgaver, som gør brug af såvel almindelige tekster som multimodale tekster.

Grammatik skal give en bedre forståelse og indsigt i, hvad der kendetegner et godt og varieret sprog. Læremidlet er derfor også velegnet til at forbedre elevernes egne skriftlige fremstillinger.

Stoffet og mængden af opgaver er omfattende, og det er muligt for læreren i den enkelte klasse at tilrettelægge og differentiere ud fra både omfang og sværhedsgrad, så alle kan forbedre deres mundtlige og skriftlige franskkundskaber.

Alexis Gratpenche