X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

Minlæring har tilrettelagt et 10-11 uger langt 1g-grundforløb, som imødekommer 2017-læreplanens fornyede krav om at forankre elevernes grammatiske læring i et fuldt funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Læremidlet skaber sammenhæng mellem grammatiske øvelser og det funktionelle sprogsyn, hvor konteksten afgør, hvilke sproglige strukturer eleven skal lære. De enkelte 1g-grundforløbsemner varierer naturligvis fra skole til skole, men et interessant fællestræk mht. emnevalget i perioden august – november er, at den personnære sfære så godt som altid udgør bagtæppet i lærernes valg af tysk grundforløbsemne, som i praksis kan bære studieplansbetegnelserne familie/venner, SoMe-kulturen, was ist typisch deutsch etc.

TYSKGRAM Grundforløb tilbyder ikke kun en fuldt stilladseret, modulopbygget øvegrammatik til elevens første faglige skridt i gymnasiet, men også en mulighed for at vælge øvemoduler til og fra alt efter lærerens faglige præferencer. Omdrejningspunktet er i begge tilfælde sætningsanalyse, regelmæssige og sekundært uregelmæssige basisverber, hovedsætninger/ledsætninger samt de væsentligste personlige pronominer.

Kasper Sønderby