X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

Med Do it, write! får du et læremiddel, forankret i et funktionelt sprogsyn, som lader eleverne arbejde med engelsk skriftlighed i tre emnesøjler: Skriveværksted, Tekstanalyse og Eksamen.

I skriveværkstedet bliver eleverne bekendt med alle de relevante skrivehandlinger i engelskfaget. Her gennemgås bl.a. essaygenren, tekstens opbygning, den røde tråd, kildehenvisninger, samt hvordan man skriver e-mails tilpasset kommunikationssituationen.

I tekstanalysen kan eleverne tilegne sig de analyseredskaber, som de forventes at kunne anvende til både den mundtlige og skriftlige eksamen, og de træner løbende deres evne til skriftligt at formidle deres analytiske forståelse.

Eksamenssøjlen fungerer som en overskuelig oversigt over formatet af den skriftlige eksamen samt over de faglige krav. Det er desuden her, at eleverne kan finde eksemplariske eksamensbesvarelser med kommentarspor, der kan fungere som inspirationskilde eller som rettesnor til elevens eget arbejde med at skrive analytiske og argumenterende essays. Grundlæggende kan hele læremidlet anvendes som et opslagsværk til eksaminer, når eleven fx bliver i tvivl om, hvordan litteraturlister skal opbygges, eller hvad et essay skal indeholde.

Læremidlet er lineært opbygget med en indbygget progression i tekst og øvelser, så materialet kan integreres direkte i undervisningen af skriftlig engelsk, ligesom det er muligt at lade eleverne arbejde individuelt med materialet.

De digitale skriveøvelser gør træningen i skriftlig engelsk motiverende og lærerig for eleven, da systemet stilladserer elevens skrivetræning. Øvelserne giver eleven øjeblikkelig feedback og udtømmende hjælp og fif undervejs i arbejdet. Eleven får således formativ støtte i arbejdet med læremidlets skriveøvelser, der lader eleven træne egne sproglige produktioner i håndgribelige bidder.

Læremidlet er desuden oplagt at bruge sammen med det digitale retteprogram Fejlretter, så din feedback til eleven i større skriftlige afleveringer kan integreres med læremidlets relevante afsnit og træningsøvelser. På den måde kan eleven gå direkte fra din feedback til relevant træning på Minlæring!

Emilie Bach

Freja Bjerregaard

Sarah Barding