X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

DANSKGRAM er et materiale, der letter arbejdet med sproglig korrekthed i danskundervisningen såvel som i en række andre fag, i hvilke der skrives opgaver på dansk.

DANSKGRAMs læringssystem er særlig effektivt, fordi det lader den enkelte elev arbejde målrettet med individuelle fejl i det skriftlige arbejde, enten derhjemme eller i forbindelse med omlagt elevtid.

DANSKGRAM lader underviseren få et tydeligt overblik over en klasses skriftlige fejltyper, og på den måde bliver det lettere at planlægge, hvilke fejl der skal gennemgås individuelt med eleven, og hvilke der skal gennemgås i fællesskab.

DANSKGRAM omhandler grammatik og syntaks med udgangspunkt i mere end 80 typiske fejltyper. Derudover indeholder DANSKGRAM en grundig præsentation af sætningsanalyse og ordklasser med relevante træningsøvelser.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs fejltyper i det skriftlige arbejde kan du som underviser henvise eleverne til relevante læringsmoduler, som indeholder teori om fejltypen og dertilhørende øvelser med stigende sværhedsgrad. Data fra elevens løsninger af opgaver bliver samlet op af DANSKGRAMs system og konverteres til omfattende rapporter, der giver elev og underviser et tydeligt indblik i, og overblik over, elevens progression i arbejdet med sproglig korrekthed.

Du får også adgang til en omfattende og selvrettende dansk screening, som tester eleven inden for retstavning, tegnsætning, grammatik, ordadskillelse, tekstkoheræns, ordforråd samt læsehastighed og læseforståelse (prøvet i en fagtekst og en skønlitterær tekst).

Sebastian Sjöberg

Christell Nikolajsen