X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

SPANSKGRAM koncentrerer sig om det væsentlige stof for studerende på ungdomsuddannelserne. Materialet udspringer af flere års erfaring med undervisning af spansk grammatik og dermed en forståelse for de særlige udfordringer, danske elever har med spansk grammatik.

Grammatikken består af tre sektioner; en sektion indeholdende grammatiske kapitler om vigtige ordklasser, en sektion om verber og verbets funktioner, tider mv. samt en sektion med supplerende emner om bl.a. konjunktioner og kongruens. Foruden grammatikken og de tilhørende øvelser indeholder SPANSKGRAM også et sæt tværgående opgaver, hvor du får adgang til digitale eksamensopgaver, så dine elever kan træne i eksamensopgaver, baseret på officielle sæt.

Teorien præsenteres altid i tekst og video sammen med forskellige typer øvelser, så eleverne løbende kan træne grammatikken. Øvelserne findes i flere sværhedsgrader, hvormed undervisningen let kan differentieres. Eleverne kan på egen hånd bevæge sig videre fra lette til svære øvelser, og de får øjeblikkelig feedback af systemet. SPANSKGRAM indeholder også et forslag til en progressionsplan, som gør det nemt at integrere SPANSKGRAM direkte i din undervisning.

Erik Albrechtsen

Britt Lundgreen