X Du bruger en forældet browser, som kan give problemer på Minlæring. Skift fx til Google Chrome for at løse problemet.

ENGRAM AVU er et grammatiksystem, målrettet almen voksenuddannelse – dvs. niveauerne basis, G og F-E- D. Materialet er udarbejdet af undervisere på VUC Aarhus, hvor materialet i flere år har været brugt analogt. Til skoleåret 2016/17 blev materialet grundigt bearbejdet og revideret, så det kunne lanceres digitalt på Minlæring.

ENGRAM AVU består af tre sektioner: Back to Basics, Starting Out og Focus on Grammar. Førstnævnte er udarbejdet med fokus på læring til basishold, mens de to øvrige dele dækker henholdsvis niveau G og niveauerne F-E- D.

Grammatikken præsenteres ved brug af tekst, illustrationer samt små animerede grammatikvideoer og stilladserende øvelser, som sikrer, at eleverne oplever en naturlig progression i arbejdet med de grammatiske områder.

Materialet er udarbejdet, så det kan anvendes lineært og integreres i den daglige undervisning. Til dette formål har vi udarbejdet forslag til progressionsplaner inden for de respektive niveauer, hvor du kan finde inspiration til din planlægning af undervisningen. Materialet kan dog også bruges af kursisterne som et lettilgængeligt opslagsværk og til individuel træning.

ENGRAM AVU indeholder også en opgavesektion med tværgående opgavesæt. Her finder dine kursister bl.a. digitale eksamensopgaver, baseret på tidligere officielle prøvesæt på G- og D-niveau. Opgavesættene kan bruges som skriftlige afleveringer eller som træning på egen hånd frem mod eksaminerne, da eleverne undervejs kan få hjælp og feedback.

Endelig får du adgang til selvrettende midtvejstests, udarbejdet med udgangspunkt i vores forslag til progressionsplaner. Midtvejstestene kan således bruges som små, afgrænsede ”screeninger”, der giver både dig som underviser og eleverne selv et hurtigt overblik over styrker og svagheder.

Tine Friis-Jensen

Susanne Krogh Rytter